تماس با ما


ثبت شکایت


چارت تحصیلی


سرفصل رشته ها


خدمات پرتال دانشجویی و اساتید موسسه آموزش عالی حکیمان بجنورد

دانشجویان : واحدگیری ، حذف و اضافه ، مشاهده و اعتراض به نمرات ، کارنامه هفتگی و ترمی ،دریافت کارت آزمون پایانترم ، برنامه هفتگی ، رزرو غذا

اساتید: برنامه هفتگی ، اعلام نمرات ، پاسخ به اعتراضات ، لیست دانشجویان ، ابلاغ آزمون ،ابلاغ تدریس